[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai

[Ảnh] 7 lực lượng chiến lược trong hạm đội 500 tàu của hải quân Mỹ tương lai

ANTD.VN -  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuần trước đã trình bày chi tiết về một kế hoạch nhằm tăng cường đáng kể hạm đội Hải quân lên hơn 500 tàu, với trọng tâm là tàu ngầm tấn công, tàu không người lái và “tàu sân bay hạng nhẹ”. Kế hoạch “Lực lượng chiến đấu 2045” này bao gồm 7 thay đổi lớn đối với Hải quân Mỹ trong tương lai.