Ấn tượng xuồng không thể chìm của Hải quân Mỹ

ANTD.VN - Một phương tiện đường thủy khó có thể bị nhấn chìm, khi bị lật có khả năng tự thăng bằng trở lại chỉ trong 15 giây. Đây là loại xuồng cứu hộ đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho lính tuần duyên Mỹ sử dụng.