Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hànhẤn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành

Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu sân bay INS Vikrant vào vận hành

ANTD.VN - Tàu sân bay INS Vikrant của Hải quân Ấn Độ đã được ấn định ngày đi vào hoạt động, đây là động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc cảm thấy lo ngại.