Ấn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địaẤn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địa

Ấn Độ chi 7,8 tỷ USD mua 97 chiến đấu cơ Tejas nội địa

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự chi 7,8 tỷ USD để mua 97 chiến đấu cơ Tejas do nước này tự phát triển và sản xuất. Chúng dự kiến sẽ thay thế MiG-21 và MiG-23 trong biên chế không quân nước này.