Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”

Ấm áp tình người ở “Mái nhà Khương Đình”

ANTD.VN - Sau vụ cháy chung cư minni ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), cùng với các ban ngành đoàn thể thì rất nhiều người dân sống tại khu dân cư này đang tích cực triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhằm ổn định chỗ ở và hồi phục sức khỏe...