Ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí?

(ANTĐ) - Sau gần 1 năm thử nghiệm rào chắn ngã tư, nay đã có 2 nút giao thông ở Hà Nội phải dỡ bỏ rào chắn. Đó là nút giao thông Giảng Võ - La Thành - Láng Hạ và nút Láng - Nguyễn Chí Thanh. Thông thoáng, thuận tiện, đó là cảm nhận của người tham gia giao thông hiện nay tại 2 nút giao thông này. Vậy, sắp tới liệu sẽ có nhiêu nút giao thông nữa được dỡ bỏ rào chắn như trên.

Ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí?

(ANTĐ) - Sau gần 1 năm thử nghiệm rào chắn ngã tư, nay đã có 2 nút giao thông ở Hà Nội phải dỡ bỏ rào chắn. Đó là nút giao thông Giảng Võ - La Thành - Láng Hạ và nút Láng - Nguyễn Chí Thanh. Thông thoáng, thuận tiện, đó là cảm nhận của người tham gia giao thông hiện nay tại 2 nút giao thông này. Vậy, sắp tới liệu sẽ có nhiêu nút giao thông nữa được dỡ bỏ rào chắn như trên.

Một câu hỏi được đặt ra, ai sẽ chịu trách nhiệm về số tiền hàng chục tỷ đồng bị lãng phí do phương án thử nghiệm rào chắn một số nút giao thông ở Hà Nội vừa qua.

Trần Hải Nam

(Quận Ba Đình, Hà Nội)