71 triệu USD đầu tư để giáo dục trung học tiệm cận với khu vực

(ANTĐ) - Theo ông Nguyễn Hải Châu - Giám đốc Ban quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học, chương trình này đã bắt đầu triển khai với tổng số vốn đầu tư 71 triệu USD.

71 triệu USD đầu tư để giáo dục trung học tiệm cận với khu vực

(ANTĐ) - Theo ông Nguyễn Hải Châu - Giám đốc Ban quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học, chương trình này đã bắt đầu triển khai với tổng số vốn đầu tư 71 triệu USD.

Chương trình này kéo dài 5 năm tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc với 62 trường chuyên, 41 trường THPT, 32 trường THCS đạt chuẩn quốc gia và 60 trường có giáo dục hòa nhập, 17 trung tâm GDTX và 3.500 học sinh nghèo. Chia làm 2 phần gồm phát triển chính sách và dự án đầu tư, chương trình phát triển giáo dục trung học sẽ tạo điều kiện để giáo dục trung học nâng cao chất lượng giáo dục trung học, tiệm cận với các nền giáo dục khu vực và quốc tế, góp phần đào tạo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng...

Vinh Hương