4.437 phương tiện được đăng kiểm trong 3 ngày tăng cường cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Thống kê của Cục CSGT cho thấy, chỉ trong ba ngày, từ ngày 11 đến 14-3 (trừ ngày Chủ nhật 12-3), các trạm đăng kiểm có cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia hỗ trợ đã thực hiện đăng kiểm cho tổng cộng 4.437 phương tiện.