3 điều kiện để nhập hộ khẩu thành phố

  • 22/04/2014 07:11
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, có hiệu lực từ 15-6-2014. 

Theo quy định mới, công dân đang tạm trú nếu có đủ 3 điều kiện thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (TP).

Thứ nhất, có chỗ ở hợp pháp tại TP (có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định).

Thứ hai, có thời gian tạm trú liên tục tại TP từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã và từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận.

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Thứ ba, nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Tin cùng chuyên mục