13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra 13 người dân đào núi bằng tay tạo ra

13 người dân đào núi bằng tay tạo ra "con đường không được phạm sai lầm”

ANTD.VN - Lối đi duy nhất vào ngôi làng cổ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là một đường hầm xuyên qua vách đá dựng đứng, dài khoảng 1,2km do 13 người dân làng hợp sức đào hoàn toàn bằng tay suốt 5 năm.