100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang

100 'Báo thép' Leopard 1A5 sẽ được Đan Mạch chuyển cho Đức tân trang

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 11/3/2023 tuyên bố, nước này sẽ chuyển cho Đức 100 "Báo thép" Leopard 1A5 để nước này tân trang, sau đó sẽ tặng chúng cho một quốc gia châu Âu.