10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á 10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á

10 món ăn Việt được công nhận Đặc sản châu Á

ANTD.VN -  Tổ chức Kỷ lục châu Á có quyết định xác lập 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam. Trong đó, có 05 món ăn Việt, 05 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng.