10 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 110 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 210 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 310 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 410 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 510 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 610 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 710 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 810 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại ảnh 9

10 cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại

ANTD.VN - Harry Kane vừa vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn hay nhất ĐT Anh qua mọi thời đại. Trong top 10 danh sách này còn có nhiều cái tên nổi bật khác.