06 trường hợp sổ đỏ sẽ bị thu hồi từ 1/8

ANTD.VN - Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8, quy định 06 trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp cho người dân.