Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

  • 30/10/2020 06:01
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, mà Văn kiện được nhìn nhận, đánh giá là “linh hồn” của Đại hội. Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội là một công việc hệ trọng, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là “lấy dân làm gốc”, mọi chính sách phát triển đều “vì nhân dân”; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của nhân dân, hòa quyện lòng dân - ý Đảng. Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20-10-2020 đến 10-11-2020. Ngay sau khi các dự thảo Văn kiện được công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Báo An ninh Thủ đô trân trọng đăng tải các ý kiến đóng góp của đại diện các tầng lớp nhân dân đề cập nhiều nội dung quan trọng về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong (Chuyên gia kinh tế): Phát triển kinh tế thị trường vì hạnh phúc của nhân dân

Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ảnh 1

“Dự thảo lần đầu tiên đưa ra và khẳng định tầm quan trọng của xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề cao vai trò của các tổ chức xã hội trong tạo lập sự liên kết, phối hợp hoạt động giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các thành viên, bảo vệ lợi ích thành viên, phản ánh nguyện vọng người dân, phản biện và giám sát thực thi pháp luật… Tuy vậy, cũng chính tại nội dung này, quan hệ biện chứng giữa Nhà nước, thị trường và xã hội cần được làm rõ hơn, trong đó có cơ chế quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước (nhất là loại hình 100% vốn Nhà nước) không hoạt động trong lĩnh vực lợi nhuận, không phải cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, do đó không thể hoạt động theo cơ chế thị trường.

Hơn nữa, cần làm sâu sắc hơn chức chức năng Nhà nước trong vai trò chủ động hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những điều ước và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; tăng cường đào tạo cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao năng lực dự báo và ngăn chặn, trung hòa các tác động mặt trái của kinh tế thị trường (như chạy theo lợi nhuận đơn thuần, cạnh tranh thiếu lành mạnh, phân hóa giàu nghèo và coi nhẹ các vấn đề y tế, môi trường, xã hội…); là nhạc trưởng giữ nhịp và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ các cam kết, quy luật và quy trình kinh tế trong hội nhập quốc tế (thí dụ không thể cho phép doanh nghiệp tự do hóa giá cả trước khi phải tự do hóa cạnh tranh sản xuất và cung ứng thị trường); nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc gia và tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hoạt động của những lĩnh vực, mô hình kinh doanh mới; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong tham gia hình thành và điều tiết các quan hệ kinh tế thị trường; giữ vững các cân đối lớn, bảo đảm an ninh kinh tế; đẩy mạnh đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác; nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động tiêu cực từ các biến động kinh tế thế giới; chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ doanh nghiệp và thị trường trong nước…

Đặc biệt, Dự thảo tái khẳng định mục tiêu cao nhất của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều này một lần nữa cho thấy, xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với xu hướng và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế thị trường trên thế giới. Bởi lẽ, thực tế đã, đang và sẽ ngày càng cho thấy, dù ở đâu và thời đại nào, dù da dạng và khác nhau về chế độ và thể chế chính trị, song mọi mô hình kinh tế thị trường muốn thành công đều phải ngày càng hội tụ vào mục tiêu cao nhất và xuyên suốt là vì phát triển đất nước bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn khát vọng hạnh phúc cho người dân của quốc gia mình”.

Ông Nguyễn Hoàng Khương (Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội): Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ảnh 2

“Tôi đã nghiên cứu kỹ và hoàn toàn nhất trí về Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, tôi rất tâm đắc về nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về vấn đề trên, Dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh: Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Có thể nói, việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Chúng ta phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống hàng đầu của người dân. Chủ động và ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Về nhiệm vụ trên, tôi xin nêu ví dụ về trước những mất mát, thiệt hại về người và tài sản mà người dân các tỉnh miền Trung phải gánh chịu do mưa lũ, bão, lở đất gây ra trong những ngày qua, lực lượng Công an, Quân đội đã khắc phục mọi khó khăn giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng… đã chủ động trong mọi tình huống, triển khai lực lượng xuống địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn trọng yếu, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai các phương án phòng, chống bão lụt.

Về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong thời gian tới, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chúng ta tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân…”.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (Cán bộ hưu trí quận Hà Đông, TP Hà Nội): Đánh giá sâu hơn về sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân

Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ảnh 3

“An ninh trật tự là lĩnh vực vô cùng quan trọng và là nhiệm vụ trọng yếu đã được thể hiện sâu sắc và rõ nét trong Văn kiện các kỳ đại hội Đảng. Tại Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng (gọi tắt là Dự thảo), phần quốc phòng, an ninh được trình bày thành một mục riêng. Dự thảo khẳng định: “Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, đã giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang”. Dự thảo còn nêu bật những kết quả mới trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Dự thảo cũng đánh giá mới và sâu hơn về sự lớn mạnh của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có mặt tiến nhanh lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong những năm qua, tổ chức của lực lượng Công an được tinh gọn một cách quyết liệt, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thiết thực. Lực lượng vũ trang được bổ sung vũ khí, trang thiết bị ngày càng hiện đại hơn bảo đảm tốt nhất cho việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Dự thảo nêu rõ: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân”, “xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đặc biệt, Dự thảo còn quan tâm xây dựng lực lượng trị an cơ sở đủ mạnh để đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn trật tự, trị an cơ sở. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, Dự thảo xác định: “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Công an nhân dân”.

Tin cùng chuyên mục