Xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

ANTD.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo yêu cầu Bộ Công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng, thuốc; xử lý nghiêm các sai phạm.