EVNHANOI được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ‘Tích cực’

EVNHANOI được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ‘Tích cực’

ANTD.VN - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm năm 2023 ở mức “BB/Tích cực” ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm của công ty mẹ EVN và xếp hạng quốc gia.