EVNHANOI được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ‘Tích cực’

ANTD.VN - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm năm 2023 ở mức “BB/Tích cực” ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm của công ty mẹ EVN và xếp hạng quốc gia.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2023, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch đã thực hiện đánh giá EVNHANOI.

Theo Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch, EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm mức BB là do vị thế của tổng công ty trong lĩnh vực phân phối điện tại thủ đô Hà Nội, với mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn định, với hơn 56% số khách hàng là các hộ gia đình và tỷ lệ thu tiền điện cao.

Cũng theo Fitch, EVNHANOI là một trong năm Tổng công ty phân phối trực thuộc EVN. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đánh giá EVN ảnh hưởng sâu rộng đến các kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và tài chính của EVNHANOI. EVN cũng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng của EVNHANOI cũng như bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Đây là năm thứ tư EVNHANOI đạt được kết quả tốt đẹp khi làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch.

Kết quả xếp hạng tín nhiệm là dấu mốc quan trọng trong năm 2023 đối với Tổng công ty. Đây là nền tảng vững chắc để Tổng công ty từng bước tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai thông qua nhiều nguồn đa dạng hơn, bao gồm thị trường vốn quốc tế và phát hành trái phiếu dài hạn.

Được biết, Fitch Ratings là một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế có địa chỉ ở New York, London, Singapore và là một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu trên thế giới bên cạnh Moody’s và Standard & Poor’s. Fitch Ratings xếp hạng dựa trên các yếu tố như loại nợ mà công ty nắm giữ và mức độ nhạy cảm của nó đối với những thay đổi mang tính hệ thống lãi suất, môi trường kinh doanh, pháp luật, hỗ trợ từ chính phủ…