Xem xét trách nhiệm nếu chậm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội tại các buổi tiếp công dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân chậm thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại các buổi tiếp công dân. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh mới ký Văn bản số 2178 chỉ đạo các đơn vị về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND TP yêu cầu loạt nhiệm vụ cụ thể với các đơn vị.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Văn bản số 451/UBND-BTCD ngày 19/02/2024 về việc rà soát, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố;

Định kỳ hằng tháng rà soát tình hình, kết quả chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo xem xét, giải quyết;

Thường xuyên nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đơn vị; Tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ đúng qui định của pháp luật, của UBND TP; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh; Thông tin đầy đủ nội dung vụ việc, quá trình, kết quả giải quyết cho cấp trên và đơn vị liên quan.

Các đơn vị nói trên cũng phải tham dự buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND TP đúng thành phần; chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để phục vụ buổi tiếp theo đề nghị của Văn phòng UBND TP (Ban Tiếp công dân Thành phố) định kỳ vào tuần thứ Nhất hằng tháng.

Văn phòng UBND TP xây dựng quy trình tổ chức, phục vụ buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; có sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong việc tổ chức, phục vụ có hiệu quả buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố. Báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 10/7/2024.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Văn phòng UBND TP (Ban Tiếp công dân Thành phố) theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện Thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại các buổi tiếp công dân; kiến nghị xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân chậm thực hiện.