Xe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV UkraineXe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV Ukraine

Xe tăng T-90M đứng vững sau hàng loạt đòn tấn công của FPV Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng T-90M tỏ ra là mục tiêu quá khó đối với máy bay không người lái FPV của Ukraine.