Xe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủngXe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủng

Xe tăng bánh lốp AMX-10RC quá dễ bị xuyên thủng

ANTD.VN - Nhược điểm của xe tăng bánh lốp AMX-10RC đã được nhận diện từ lâu, đó là nó có vỏ giáp quá mỏng manh, dễ dàng bị các loại đạn từ vũ khí vác vai xuyên thủng.