Hải Dương

Xây dựng văn hóa, hình ảnh người chiến sĩ CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điểm nhấn trong việc thực hiện Nghị quyết số 12 của tỉnh Hải Dương đó là trên cơ sở nội dung của Nghị quyết của Bộ Chính trị, tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động với lộ trình chi tiết được tính toán cho từng năm, đảm bảo có thể triển khai ngay từ những tháng đầu năm 2023 với các nội dung gồm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao năng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đổi mới các mặt công tác Công an; cũng như việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho lực lượng Công an tỉnh...

Xây dựng văn hóa, hình ảnh người chiến sĩ CAND  ảnh 1

Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Xác định Nghị quyết số 12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với ngành Công an mà cả hệ thống chính trị các cấp của tỉnh, và để Nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an cần tạo sự thống nhất về hành động, tư tưởng nhận thức.

Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 để tham mưu Tỉnh ủy ban hành để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Công an tỉnh Hải Dương đã thành lập Ban chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 12; do đồng chí Giám đốc làm Trưởng ban; đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng lực lượng làm Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Thành viên là các đồng chí Trưởng Công an các đơn vị, địa phương. Giúp việc Ban chỉ đạo là Tổ Tham mưu do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm Tổ trưởng; các đồng chí Trưởng phòng: Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Hậu cần, Công tác đảng và Công tác chính trị làm Tổ phó; thành viên là các đồng chí Đội trưởng, chuyên viên thuộc Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

Điểm mới của Hải Dương trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là trên cơ sở Nghị quyết, căn cứ vào thực tế của địa phương và yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động hết sức sâu kỹ, sát với thực tế địa phương. Chương trình hành động được xây dựng đã lấy ý kiến qua 8 lần trong Ban chấp hành; 3 lần thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và xin ý kiến của các đơn vị, địa phương trong tỉnh và các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an. Tỉnh ủy Hải Dương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của Công an tỉnh.

“Với sự chi tiết trong quá trình thực hiện, Chương trình đã đưa ra các lộ trình để xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại từ năm 2020 đến 2030; đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ theo từng năm và theo từng giai đoạn cụ thể”, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết.

Ngày 9/8, Tỉnh uỷ Hải Dương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Các đại biểu chủ chốt của tỉnh, Ban Thường vụ cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh đã được quán triệt những vấn đề cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12, đồng thời thảo luận sôi nổi các nội dung dự thảo Chương trình hành động, gắn với tình hình thực tế của địa phương.

Xây dựng văn hóa, hình ảnh người chiến sĩ CAND  ảnh 2

Công an tỉnh xác định xây dựng văn hóa, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, gắn với phát huy giá trị nền tảng “Văn hóa và con người Hải Dương”.

Trong đó, tập trung vào 4 quan điểm chỉ đạo, 4 mục tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết số 12 nêu ra. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới để Nghị quyết số 12 đi vào cuộc sống. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an thuộc tỉnh Hải Dương có sự thống nhất chung về tư tưởng nhận thức và hành động.

Các cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm quan tâm đầu tư, xây dựng; lực lượng Công an là nòng cốt; các cơ quan trong khối nội chính có trách nhiệm phối hợp; các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ. Đặc biệt, Nhân dân là nhân tố quyết định đến sự thành công của Nghị quyết số 12.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng lòng hưởng ứng, hỗ trợ, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về phía ngành Công an tập trung xây dựng văn hóa, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, gắn với phát huy giá trị nền tảng “Văn hóa và con người Hải Dương”.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết số 12 đến từng chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục quán triệt đến các cán bộ, đảng viên liên quan đến công việc, nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền cần có cách thức hợp lý để đưa tinh thần của Nghị quyết số 12 đến mỗi cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy cũng xác định các lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Theo đó, Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy Hải Dương ban hành đúng vào ngày truyền thống Công an Nhân dân 19/8. Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và hoàn thành trong tháng 9.

Đồng thời, các cơ quan liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch đất dành cho an ninh, bảo đảm có tầm nhìn đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 12. Nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất cho Công an các cấp huy động 3 cấp ngân sách của tỉnh, huyện, xã; trong đó, việc đầu tư, mua sắm bảo đảm thiết thực, phát huy hiệu quả, tác dụng, nhất là tập trung đầu tư quyết liệt cho những đơn vị đặt mục tiêu xây dựng chính quy, hiện đại vào thời gian tới.

Ngày 18/8/2022, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 48-CTr/TU về Nghị quyết số 12, trong đó thực hiện mục tiêu chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của theo hướng "Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, bản lĩnh, sáng tạo, gương mẫu, có năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, chiến đấu, bảo đảm sự chuyển biến liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Nâng cao năng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đổi mới các mặt công tác Công an, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội.

Đến hết năm 2025 xây dựng xong tất cả các trụ sở làm việc công an cấp xã. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho lực lượng Công an tỉnh...

Đến nay, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 48 của Tỉnh ủy Hải Dương, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cấp cơ sở; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Nghị quyết số 12.

Công an tỉnh Hải Dương cũng đã hoàn thành dự thảo lần 1 Đề án của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng thời, các sở, ban, ngành đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh bổ sung các danh mục dự toán từ nguồn vốn đầu tư công vào Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 trong kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh và Kế hoạch vốn đầu tư công từng năm 2023, 2024 và năm 2025.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được các cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có lực lượng Công an thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản đã tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hải Dương, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng lộ trình, mục tiêu, tiến độ đề ra.