Xây dựng pháp luật là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 10-2, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính đã trình bày báo cáo tổng quan về nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công an.

Xây dựng pháp luật là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá”  ảnh 1

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, năm 2023 là năm rất quan trọng, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, năm đầu tiên thực hiện Đề án số 09 về hoàn thiện pháp luật phục vụ xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xây dựng pháp luật là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá”  ảnh 2
Thiếu tướng Phạm Công Nguyên trình bày báo cáo tổng quan về nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, định hướng đến năm 2030 của Bộ Công an

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật năm 2022, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của lực lượng CAND trong năm 2023, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo các đơn vị tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định tại Quyết định số 10717 ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an; Đề án thành phần số 09; Chương trình số 04 của Bộ Công an về công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Chương trình số 05 của Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện các đơn vị trong CAND đã trình bày tham luận xoay quanh các nội dung về công tác xây dựng pháp luật. Các tham luận tập trung làm rõ, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng pháp luật như tính dự báo của các dự án luật, việc kết hợp kết quả nghiên cứu thực tiễn cùng cơ sở lý luận trong quá trình xây dựng pháp luật để phù hợp với thực tiễn bảo vệ an ninh, trật tự; công tác huy động các nhà khoa học trong và ngoài ngành tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật….

Xây dựng pháp luật là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá”  ảnh 3

Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận từ điểm cầu CATP

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ: Công an Hà Nội đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết từ thực tiễn, đã tích cực nêu cao trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trung bình mỗi năm, Công an Hà Nội tham gia góp ý xây dựng trên 50 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, các ngành, các cấp gửi lấy ý kiến. Việc góp ý văn bản được thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Riêng năm 2022, Công an Hà Nội đã rà soát, báo cáo đề xuất 26 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm hoàn thiện pháp luật, phục vụ xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại (như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ; Luật Công an nhân dân, Luật Phòng cháy chữa cháy...).

Công an thành phố đã tổ chức 3 buổi Hội thảo “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018", với sự tham gia của nhiều đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành Thành phố; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện;

Hội thảo đã ghi nhận 30 ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu. Các ý kiến phát biểu của các đại biểu cơ bản đều đồng tình, ủng hộ việc xây dựng, sự cần thiết phải 3 dự án Luật nêu trên.

Đại tá Nguyễn Thành Long cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Như tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với công tác tham mưu xây dựng pháp luật trong Công an Thành phố. Xác định kết quả công tác tham mưu xây dựng pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua công tác năm của các đơn vị.

Ưu tiên bố trí nguồn nhân lực, quan tâm công tác bảo đảm hậu cần, chính sách cho đội ngũ làm công tác pháp chế. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, HĐND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; Đa dạng hóa các hình thức xin ý kiến tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức sâu rằng, nhiệm vụ xây dựng pháp luật là đặc biệt quan trọng, là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, cần khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 của Bộ Công an. Bám sát, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, trong đó có phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân và thời gian hoàn thành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật. Có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp để chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì tham mưu soạn thảo hoặc tham gia ý kiến, đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, năm 2023 là năm có khối lượng công việc lớn với 13 dự án luật, 16 nghị định, 116 thông tư nội bộ và 3 thông tư liên tịch.

Bên cạnh đó, đối với những dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật đã đề xuất xây dựng từ năm 2024 đến năm 2030, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng các văn bản quy pháp pháp luật để trình ban hành, tránh tình trạng chậm, nợ văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, cần làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hội thảo khoa học, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật. Cải cách lề lối làm việc, tăng cường trao đổi trực tiếp, tương tác trực tiếp theo từng chuyên đề, nội dung; huy động chất xám trong công tác xây dựng pháp luật. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò “nhạc trưởng” trong công tác xây dựng pháp luật của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.