Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an thân thiện trong lòng nhân dân

ANTD.VN - Chiều 13-3, hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác Chính trị quý I-2019 trong CAND - khu vực phía Bắc, đã được tổ chức tại Công an tỉnh Nghệ An. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đại diện cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng dự hội nghị quan trọng này. Trước đó, đoàn đại biểu dự hội nghị đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND quý I-2019 khu vực phía Bắc

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Theo đánh giá của Cục Công tác Đảng, công tác chính trị - Bộ Công an, trong quý I-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn trực tiếp của Cục Công tác Đảng, công tác chính trị, các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các nhiệm vụ được triển khai cơ bản đúng tiến độ theo chương trình đề ra; cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới.

Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao, nhất là người đứng đầu các đơn vị đã thể hiện được vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng đã được tăng cường, giúp triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Với tinh thần làm việc thẳng thắn, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đánh giá khái quát các mặt công tác tại từng cơ sở; đồng thời làm rõ những vấn đề nổi lên trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nhận diện rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp, phương hướng hoạt động... để công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng ngày càng thiết thực, hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND quý I-2019 khu vực phía Bắc

Thường xuyên nêu cao ý thức “tự soi, tự sửa”

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm. Đó là trong quý I-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, địa phương, công tác Đảng và Công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các mặt công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, các cấp ủy đã quan tâm và thực hiện tốt công tác nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều nội dung, cách làm thiết thực; chủ động đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện. Điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương trong công tác được giữ vững; văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND.  

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác Đảng và công tác chính trị trong lực lượng CAND, Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục.

Nhấn mạnh, năm 2019, Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã xác định là năm “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Do vậy, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên và công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ; thường xuyên nêu cao ý thức “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Cùng với đó, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, quy chế, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp quan hệ, tiếp xúc với nhân dân. Xây dựng tác phong chính quy của lực lượng CAND và xây dựng hình ảnh thân thiện của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Đồng chí Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị đề nghị cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND.