Vượt khó triển khai thực hiện Đề án 06 với quyết tâm cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-4, Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 tại các đơn vị trong cụm thi đua.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng CAH Quốc Oai, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua nêu rõ, ngày 6-1-2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 06, tạo nền móng cho việc phát triển, khai thác tài nguyên dữ liệu dân cư được hiệu quả trên quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội.

Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội phát biểu tại hội thảo
Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an, CATP Hà Nội nói chung, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 nói riêng đã tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

“Để có cái nhìn khách quan và đầy đủ hơn về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong Cụm thi đua số 10, Hội thảo làm rõ hơn những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc của các đơn vị. Từ đó đề xuất các giải pháp, phương hướng để tham mưu với UBND các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới” - Thượng tá Khuất Hồng Sơn nhìn nhận.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 10) phát biểu kết luận hội thảo

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 10) phát biểu kết luận hội thảo

Tại hội thảo, báo cáo trung tâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 do Thượng tá Vũ Trường Giang, Phó trưởng CAH Hoài Đức nêu rõ, với vai trò là Cơ quan Thường trực trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, thị xã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 hàng năm, cũng như các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06.

Ban chỉ huy Công an các đơn vị đã tham mưu cho UBND các cấp tranh thủ phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội đồng thời chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn nỗ lực triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng CAH Quốc Oai (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 10) phát biểu khai mạc hội thảo

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng CAH Quốc Oai (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 10) phát biểu khai mạc hội thảo

CBCS trong lực lượng Công an đã quyết tâm nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động nghiên cứu tài liệu văn bản và hệ thống phần mềm dịch vụ Công trên Cổng dịch vụ Công quốc gia đảm bảo triển khai thực hiện Đề án 06 theo đúng quy định;

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích dịch vụ công trực tuyến; công dân trên địa bàn đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp, xác thực và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2;

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các đơn vị, qua đó đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, kiến nghị khắc phục các khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực trong thực hiện Đề án 06

Tại hội thảo, các tham luận của đội nghiệp vụ quản lý hành chính, lực lượng Công an cơ sở đã làm sáng rõ thêm những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 tại đơn vị, đồng thời nêu lên những kiến nghị đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn.

Thượng tá Vũ Trường Giang, Phó trưởng CAH Hoài Đức báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 10

Thượng tá Vũ Trường Giang, Phó trưởng CAH Hoài Đức báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 10

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội khẳng định, Hội thảo là hoạt động thiết thực, một hình thức trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 10. Thông qua hội thảo, các đơn vị có thể chia sẻ cho nhau những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong triển khai thực hiện Đề án 06. Qua đó, tùy vào tình hình thực tiễn để học hỏi, áp dụng tại chính đơn vị mình, góp phần vào công tác chuyển đổi số của CATP Hà Nội.

Tại hội thảo, thay mặt chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết cũng trao đổi một số nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận hội thảo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức nêu rõ, trong 2 năm thực hiện Đề án 06, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an, công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đã phát huy tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 06, tham mưu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã, thị trấn tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng của địa phương, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tuy nhiên qua các ý kiến tại hội thảo cho thấy vẫn còn những tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án. Do đó, các đơn vị của Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội cam kết, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần thiết trước mắt, nhưng sử dụng lâu dài, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Chủ động tham mưu UBND, BCĐ 06 cùng cấp chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên tuyền về Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng định danh điện tử (VNeID), CCCD gắn chíp.

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công, dữ liệu, nguồn lực; tập trung triển khai thực hiện tốt các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm của Đề án 06; duy trì hoạt động hiệu quả Tổ công tác Đề án 06 các cấp; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ Đề án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gắn với thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.