Vụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bốVụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bố

Vụ nổ trên tàu điện ngầm ở London, Anh là tấn công khủng bố

ANTD.VN -Cảnh sát Anh ngày 15/9 đã xác định vụ nổ trên tàu điện ngầm ở phía Tây London trước đó làm ít nhất 18 người bị thương là một "hành động khủng bố".