• Sắp tôn vinh 30 người nộp thuế tiêu biểu nhất 30 năm

    Sắp tôn vinh 30 người nộp thuế tiêu biểu nhất 30 năm

    ANTD.VN - Ngày 5/10, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Lễ Tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu trong quá trình 30 năm đồng hành và phát triển cùng ngành thuế đất nước (1990 -2020) đồng thời khởi động chương trình ngành thuế chung tay đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế.