Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu Việt Nam tự sản xuất mẫu

Việt Nam tự sản xuất mẫu "súng trường AK-103"

ANTD.VN - Ngoài việc sản xuất súng trường tấn công AK-47, AKM, Việt Nam còn có một biến thể hiện đại hóa của khẩu AK mang tên STL-A1. Hình dáng bên ngoài của khẩu súng này rất giống với khẩu súng hiện đại AK-103 do Nga phát triển.