Việt Nam thuộc nhóm yếu về tính minh bạch ngân sách

  • 29/03/2018 15:48
  • 0 bình luận
  • Linh Nhật
  • In bài
ANTD.VN - Theo kết quả OBI 2017, Việt Nam ghi được 15 trên thang điểm 100 ở trụ cột thứ nhất về công khai ngân sách, so với mức trung bình toàn cầu là 42/100 điểm xếp hạng.

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Oxfarm kết hợp với tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP)  đã công bố chỉ số công khai ngân sách nhà nước VIệt Nam (OBI) và Chỉ số công khai ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017.

Theo kết quả OBI 2017, Việt Nam ghi được 15 điểm xếp hạng/100 ở trụ cột thứ nhất về công khai ngân sách, so với mức trung bình toàn cầu là 42/100 điểm xếp hạng và giảm 3 điểm so với lần khảo sát trước đó. Việt Nam cũng thuộc vào nhóm thứ 5  - nhóm ít công khai nhất gồm 27 nước được coi là ít hoặc không công khai thông tin ngân sách.

So với khu vực, Việt Nam chỉ đứng trên Myanmar, trong khi Philippines đạt 67/100, Indonesia đạt 64/100 và được xếp hạng tốt đầy đủ.

Việt Nam thuộc nhóm yếu về tính minh bạch ngân sách ảnh 1

So với các nước được khảo sát trong khu vực, Việt Nam chỉ đứng trên Myanmar

Ông JoelFriedman, Nghiên cứu viên cao cấp của tổ chức Đối tác ngân sách quốc tế (IBP) cho biết, chỉ số này cho thấy công chúng được cung cấp ít thông tin về ngân sách và việc công bố thông tin và tài liệu ngân sách chưa kịp thời, hoặc công bố chậm hơn các thông lệ tốt của quốc tế. Hơn nữa các tài liệu được công bố còn chưa đủ thông tin như chuẩn mực.

Ở trụ cột thứ hai về sự tham gia của công chúng, Việt Nam ghi được 7 điểm xếp hạng/100, trong khi mức trung bình toàn cầu là 12 điểm. Ông Joel Friedman cho rằng xếp hạng thấp ở trụ cột này có nghĩa là các cơ quan lập pháp, hành pháp và kiểm toán tạo rất ít cơ hội và chưa có cơ chế để cho công chúng tham gia vào các quá trình ngân sách.

Trong trụ cột thứ ba về giám sát, Việt Nam ghi được 72/100 điểm đối với giám sát ngân sách của cơ quan lập pháp và 72/100 đối với giám sát ngân sách của cơ quan kiểm toán. Cụ thể, giám sát trong quá trình lập kế hoạch ngân sách là đầy đủ và trong quá trình thực thi là hạn chế. Trong kỳ đánh giá OBI 2017, đáng lưu ý trong 8 tài liệu ngân sách chủ chốt cần được công khai, Việt Nam đã công bố 5 tài liệu.

Khảo sát công khai ngân sách 2017 của IBP là cuộc khảo sát độc lập quốc tế duy nhất về Chỉ số công khai ngân sách (OBI) được thực hiện 2 năm/lần từ 2006 trên phạm vi toàn cầu và được đánh giá độc lập của IBP và hơn 300 các chuyên gia nghiên cứu viên trên toàn cầu.

Kỳ đánh giá OBI 2017 có sự tham gia của 115 quốc gia. Khảo sát gồm 145 câu hỏi có tính điểm phân tích về 3 trụ cột bao gồm mức độ minh bạch, sự tham gia của công chúng và sự giám sát của cơ quan lập pháp. 

Tin cùng chuyên mục