Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động

  • 13/09/2019 11:52
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 19-9 tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”.

Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động ảnh 1

VRDF sẽ có đông đảo đại biểu tham gia

Sáng nay (13-9), Bộ KH-ĐT đã thông tin về VRDF. Ban tổ chức diễn đàn cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trao đổi, thảo luận về các bài học thành công và thất bại của các quốc gia và chính sách cho Việt Nam; qua đó đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021 và nhất là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam.

Diễn đàn VRDF 2019 mang tính đối thoại đa phương với các nội dung bao trùm về các vấn đề cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Theo Bộ KH-ĐT, VRDF 2019 có quy mô lớn hơn diễn đàn lần thứ nhất, có nội dung bao trùm hơn VRDF 2018, bao gồm cả các vấn đề về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; xác định ưu tiên của Chính phủ trong giai đoạn tới và những hành động, biện pháp cần thực hiện để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Chủ đề năm nay hướng đến vấn đề rất lớn của đất nước trong trung, dài hạn. Việt Nam còn chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia thịnh vượng vào năm 2035, với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 10.000 USD. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của nước ta mới đạt 2.587 USD, trong khi nhiều nước xung quanh chúng ta đều đã đạt 6.000 - 7.000 USD, thậm chí trên 10.000 USD.

Với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động”, VRDF 2019 sẽ tiếp tục tìm ra lời giải, hành động cụ thể để Việt Nam vững bước đi đến mục tiêu.

Tin cùng chuyên mục