Việt Nam đề xuất 4 ưu tiên tại APEC năm nay

ANTD.VN - Ngày 2-3, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1) tại thành phố Nha Trang, Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã thông báo về các ưu tiên năm APEC 2017. 

Cụ thể là: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo, bao trùm; Đẩy mạnh hội nhập liên kết kinh tế khu vực; Thúc đẩy sức cạnh tranh của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đây là 4 ưu tiên mà Việt Nam đã đề xuất tại APEC năm nay.

Vấn đề đẩy mạnh tính bao trùm của tăng trưởng thu hút sự quan tâm chung của các nền kinh tế APEC. Theo đó, làm sao để mọi người dân, tầng lớp, doanh nghiệp có thể được hưởng lợi đầy đủ nhất và nhiều nhất từ toàn cầu hóa, tiến trình tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực.