Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?

Vì sao xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM bị gọi là 'tiêm kích MiG-35 dưới đất'?

ANTD.VN - Xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM đang bị gọi là "tiêm kích MiG-35 dưới đất" khi tương lai của cả hai ảm đạm giống nhau. Chiếc thiết giáp được quảng cáo là rất mạnh mẽ nhưng lại bị chính Quân đội Nga từ chối sử dụng, chứ chưa nói đến khách hàng nước ngoài.