Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?

Vì sao Thái Lan tự tin khẳng định xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc mạnh hơn cả T-90?

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 trang bị cho Lục quân Hoàng gia Thái Lan được tích hợp nhiều khí tài điện tử tối tân, vì thế họ tự khẳng định đây chính là "vua xe tăng Đông Nam Á". Tất nhiên mọi chuyện mới xét trên lý thuyết, chưa qua thực chiến.