Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?

Vì sao, siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân Sarmat của Nga không thể bị đánh chặn?

ANTD.VN - Nga cho biết, tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat của nước này sở hữu một tính năng độc đáo khiến cho nó có thể vượt mặt các hệ thống phòng thủ đối phương.