Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 1Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 2Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 3Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 4Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 5Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 6Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 7Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 8Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 9Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 10Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 11Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 12Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 13Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 14Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 15Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 16Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 17Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 18Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 19Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 20Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 21Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 22Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ? ảnh 23

Vì sao 'bóng ma do thám' SR-71 Blackbird Mỹ khiến đối phương không thể bắn hạ?

ANTD.VN - Với tốc độ khủng khiếp lên tới Mach 3,2 cùng trần bay 27 km, SR-71 Blackbird được coi là máy bay quân sự nhanh nhất thế giới mà con người từng chế tạo.