Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 1Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 2Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 3Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 4Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 5Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 6Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 7Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 8Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 9Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 10Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 11Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 12Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 13Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 14Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 15Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 16Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 17Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 18Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 19Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 20Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 21Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 22Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 23Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine? ảnh 24

Vì sao 'bão táp' BM-27 lại soán ngôi 'lốc lửa' BM-30 trên chiến trường Ukraine?

ANTD.VN - Với khoảng 500 tổ hợp pháo phản lực "bão táp" BM-27 có trong biên chế, Nga có thể dễ dàng tung số lượng lớn vào chiến trường Ukraine, điều này đặc biệt quan trọng khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 7.