Vẫn còn nhiều xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển vàng

ANTD.VN - Thông tư 58/2020 của Bộ Công an quy định, ô tô kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang màu vàng từ ngày 1/8/2020 và hạn chót là đến hết ngày 31/12/2021. Mặc dù thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng cho đến nay, số lượng phương tiện hoàn thành việc thay đổi biển số còn tương đối hạn chế, đặc biệt là đối với các phương tiện kinh daonh vận tải theo hợp đồng.