Vai trò của Tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ANTD.VN - Ngày 22-9, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức diễn đàn “Vai trò của Tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.