Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Nợ xấu ngân hàng năm 2017 là 9,5%

ANTD.VN - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia ước tính tỷ lệ nợ xấu của hệ thống TCTD khoảng 9,5%, giảm mạnh so với cuối năm 2016. Tuy nhiên, con số này lại cao hơn so với báo cáo của Ngân hàng Nhà nước trước đó (8,61%).

Tại Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính vừa công bố, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) cho biết, theo tính toán của cơ quan này, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng năm qua là 9,5% tổng dư nợ. Con số này đã giảm tới 1 điểm phần trăm so với cuối năm 2016.

Tuy nhiên, so với con số mà Ngân hàng Nhà nước công bố hồi tháng 11-2017 thì con số này lại cao hơn. Cụ thể, tại phiên chất vấn của Quốc hội, trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan tới con số thực của nợ xấu hiện nay, Thống đốc Lê Minh Hưng đã cho biết tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 9 năm nay theo báo cáo của NHNN là 2,34%, giảm so với mức 2,46% vào cuối năm trước đó.

Quá trình xử lý nợ xấu đã được đẩy nhanh hơn nhờ Nghị quyết 42

Tuy nhiên, đây chỉ là tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng. Nếu tính cả các khoản nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các khoản nợ xấu tiềm ẩn thì tổng nợ xấu đến cuối tháng 9 vào khoảng 566.000 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 8,61% tổng dư nợ.

Theo NFSC, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh chủ yếu do các khoản nợ xấu tiềm ẩn trong nợ đã được cơ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp và các khoản phải thu khó đòi bên ngoài đã giảm. Nợ xấu vẫn tập trung ở các ngân hàng yếu kém thuộc diện tái cơ cấu và các khoản phải thu bên ngoài khó đòi và nợ tái cơ cấu.

Với sự ra đời của Nghị quyết 42, quá trình xử lý nợ xấu của các ngân hàng được đẩy nhanh hơn với khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý trong năm, tăng 40% so với 2016. Các TCTD cũng lựa chọn tự xử lý nợ thay vì chuyển nợ sang VAMC. Trong tổng lượng nợ xấu xử lý năm nay, có 54% thu nợ từ khách hàng, 42,3% sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, 2,3% phát mãi tài sản.

Số dư dự phòng rủi ro tín dụng của hệ thống tăng 24,7%. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo ước ở mức 65,8%. Ngoài việc nợ xấu được xử lý tích cực hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm còn nhờ dư nợ tín dụng (mẫu số) vẫn tăng trưởng tốt, ước tính tăng khoảng 18,7 - 19,3%.

Kết quả xử lỷ nợ xấu theo đánh giá của Ủy ban vẫn chưa được như kỳ vọng do hạn chế việc bán nợ xấu theo giá trị trường và quá trình tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém và ngân hàng được mua 0 đồng còn chậm.