Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 1Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 2Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 3Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 4Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 5Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 6Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 7Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 8Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 9Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 10Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 11Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 12Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 13Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 14Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 15Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 16Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 17Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 18Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 19Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 20Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 21Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 22Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 23Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 24Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 25Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ ảnh 26

Ukraine tuyên bố đã nhận tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ

ANTD.VN - Tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ đã được Ukraine tiếp nhận và đưa vào biên chế, điều này vừa được Tổng thống Zelensky xác nhận.