Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ MỹUkraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ Mỹ

Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ Mỹ

ANTD.VN - Nhận thấy hiệu quả của hệ thống phòng không FrankenSAM, Mỹ sẽ hỗ trợ công nghệ để Ukraine có thể sản xuất vũ khí này tại chỗ.