Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 1Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 2Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 3Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 4Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 5Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 6Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 7Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 8Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 9Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 10Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 11Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 12Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân? ảnh 13

Ukraine mở đường cho việc tổng động viên 5,5 triệu quân?

ANTD.VN - Chính quyền Ukraine dự định sẽ tổng động viên 5,5 triệu quân để đáp trả bước đi gần đây được Nga thực hiện.