Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 1Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 2Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 3Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 4Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 5Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 6Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 7Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 8Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 9Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 10Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 11Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 12Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 13Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 14Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 15Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 16Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 17Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 18Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 19Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 20Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 21Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 22Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 23Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 24Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 25Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 26Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 27Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 28Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 29Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 30Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 31Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 32Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 33Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 34Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 35Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 36Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga? ảnh 37

Ukraine dùng chiến lợi phẩm 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A tấn công quân Nga?

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đã dùng "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A thu được để bắn thẳng vào quân Nga tại thành phố Izyum, thuộc tỉnh Kharkiv.