Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 1Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 2Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 3Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 4Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 5Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 6Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 7Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 8Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 9Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 10Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 11Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 12Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 13Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 14Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 15Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 16Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 17Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 18Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga ảnh 19

Ukraine biên chế 'Nữ hoàng bộ binh' BMP-3 sau khi thu được từ Nga

ANTD.VN - "Nữ hoàng bộ binh" BMP-3 Nga bị quân đội Ukraine thu giữ và ngay lập tức đưa vào biên chế chiến đấu để kháng cự Nga.