UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 1UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 2UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 3UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 4UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 5UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 6UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 7UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 8UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 9UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 10UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 11UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 12UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 13UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại ảnh 14

UAV và xu hướng chiến tranh hiện đại

ANTD.VN - Theo các báo cáo quân sự, điều cần chú ý trong chiến tranh hiện đại trên bộ là số lượng UAV cần có và sự ưu tiên cho nhiệm vụ trinh sát chứ không phải tấn công.