UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi

UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu USD của Israel bị Hezbollah bắn rơi

ANTD.VN - Hezbollah tuyên bố hạ  UAV Hermes 900 trị giá 6 triệu của Israel. Quân đội nước này cũng cho biết máy bay trúng tên lửa phòng không và rơi trên lãnh thổ Lebanon.