Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại khu dân cư

ANTD.VN -  Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm , tuân thủ pháp luật của nhân dân, CAQ Long Biên đã triển khai các đợt tuyên truyền sâu rộng trong các khu dân cư tổ dân phố về phòng chống tội phạm , tệ nạn ma túy , luật giao thông và PCCC.