Tuổi trẻ Trung đoàn CSCĐ với hành trình “Tháng 3 biên giới”

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực của tháng thanh niên, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2021 tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.