Từ nay đến 2020: Dành gần 11.000 ha đất để làm 96 sân Golf

  • 21/03/2016 15:45
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ -Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp đến 2020 là 4.780,24 nghìn ha, giảm 100,08 nghìn ha, trong đó có 10,98 nghìn ha thuộc 96 sân golf.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nêu ra chiều nay, 21-3, khi báo cáo trước Quốc hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.
Từ nay đến 2020: Dành gần 11.000 ha đất để làm 96 sân Golf ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày trước Quốc hội

Theo đó, năm 2015, tổng diện tích các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp là 26.791,58 nghìn ha, tăng 565,19 nghìn ha so với năm 2010, riêng nhóm đất trồng lúa trên cả nước đến năm 2015 là 4.030,75 nghìn ha, giảm gần 90 nghìn ha so với năm 2010. So với chỉ tiêu được Quốc hội cho phép thì diện tích đất trồng lúa vẫn nằm trong giới hạn cho phép giảm.

Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.038,09 nghìn ha, tăng 306,33 nghìn ha so với Nghị quyết của Quốc Hội. Riêng đất chuyên trồng lúa cả nước đến 2020 là 3.128,96 nghìn ha, giảm 146,42 nghìn ha so với năm 2015 (giảm 92,95 nghìn ha so với Nghị quyết của Quốc Hội). Ngoài ra, trong 3.760,39 nghìn ha đất trồng lúa, cho phép khoảng 400 nghìn ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng được bảo vệ, không làm mất các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại được, nhằm mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa.

Cũng theo quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ, đến năm 2020 diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 4.780,24 nghìn ha, giảm 100,08 nghìn ha so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc Hội. Trong đó, diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2020 được Chính phủ đề xuất là 191,42 nghìn ha (giảm 8,59 nghìn ha so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc Hội).
Diện tích đất giao thông đến năm 2020 là 779,10 nghìn ha, tăng 87,91 nghìn ha so với năm 2015.

Đáng chú ý, trong số 46,81 nghìn ha đất được quy hoạch sử dụng để xây dựng cơ sở thể dục - thể thao đến năm 2020, sẽ có 10,98 nghìn ha thuộc 96 sân golf. Chính phủ đề xuất việc quy hoạch phát triển sân golf chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng; không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, năm 2015, diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao có 21,45 nghìn ha, tăng 5,17 nghìn ha so với năm 2010; tuy nhiên vẫn còn thấp hơn 5,99 nghìn ha so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc Hội (27,44 nghìn ha). Trong đó có 9,27 nghìn ha đất làm sân golf với 58 sân golf thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ nay đến 2020: Dành gần 11.000 ha đất để làm 96 sân Golf ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm traTrình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với đề xuất của Chính phủ về điều chỉnh diện tích đất trồng lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ngược lại, về quy hoạch sử dụng đất công nghiệp đến 2020, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục rà soát, bảo đảm sự hợp lý về số lượng các khu công nghiệp, tập trung lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu.

 “Việc quy hoạch xây dựng mới các khu công nghiệp cần dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi thế cạnh tranh, chú trọng quy hoạch theo vùng, không nên đầu tư dàn trải, chia cắt theo địa giới hành chính” – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nói.

Tin cùng chuyên mục