Từ năm 2018, cấm dùng thức ăn chứa kháng sinh kích thích tăng trưởng

ANTD.VN - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa khởi động Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý và sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 2017 – 2020, trong đó đưa ra lộ trình từ ngày 31-12-2017 sẽ chấm dứt sử dụng thức ăn chứa kháng sinh với mục đích tăng trưởng.